Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Dans Trondheim IL

Søndag 17.03.2019 kl. 14:00

Sted: Ingvald Ystgaards vei 7B (klubbens lokale)

Saker til årsmøtet sendes styret i Dans Trondheim på post@danstrondheim.no innen 3. mars.

Årsmøtedokumenter og innkomne saker vil være tilgjengelige på forespørsel til post@danstrondheim.no 1 uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha:
– betalt medlemsavgift (kr 200) før årsmøtet, dersom du var medlem i 2018, eller innen 17.02.2019.
– fylt 15 år.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ved spørsmål ta kontakt med styreleder Hans Rønning på leder@danstrondheim.no.

VELKOMMEN!