Koronaviruset og smittefare

Hei, kjære dansere!

Pga. smittefare og pålegg fra myndighetene stanses alle klubbens aktiviteter i minimum 14 dager. Det vil etter dette bli gjort en ny vurdering.

Resterende av avbrutte kurs settes opp senere når situasjonen endres.

Med vennlig hilsen
Dans Trondheim IL

Sist oppdatert: 2020-03-13